Slovenská pospolitosť

Počasie

Náš web

Vlastenci.cz

anti communism

Komunisti ZAVRAŽDILI 90 MILIÓNOV ĽUDÍ!!!

Komunisti ZAVRAŽDILI 90 MILIÓNOV ĽUDÍ!!!

Slovenská vlajka

VLAJKA SLOVENSKA

Vlajka Slovenska sa skladá zo slovenskej trikolóry a slovenského znaku. Farby slovenskej trikolóry sú odvodené od pôvodných slovenských farieb červená a biela a od slovanskej trikolóry.
Opis
-pomer strán: 2:3
-poloha štítu so znakom: 1/3 dĺžky vlajky od žrde
-výška štítu so znakom: = 1/2 šírky vlajky
-šírka lemu štítu so znakom: = 1/100 dĺžky vlajky

História
Pred vznikom Česko-Slovenska
Pôvodná slovenská vlajka v stredoveku pozostávala z dvoch pruhov červeného a bieleho. Najstaršia forma „slovenskej“ vlajky sa zachovala v pečati mesta Nitra. Bol to biely ležiaci dvojkríž na červenom pozadí.
Dnešná podoba vznikla počas revolúcie 1848/1849, keď Slováci bojovali na strane Viedne proti Maďarom. Medzi aprílom a septembrom 1848 sa ešte používala červeno-biela vlajka, podobná českej a poľskej.

Od septembra 1848 sa pridal modrý pás a začala sa používať vlajka červeno-modro-biela alebo červeno-bielo-modrá. Modrý pás bol prevzatý z ruskej a chorvátskej zástavy. Niektoré z vlajok roku 1848 niesli aj uhorský štátny znak, pričom v ňom však často bola zmenená farba troch vŕškov na modrú (teda na dnešné farby slovenského znaku). Použitím uhorského znaku sa malo vyjadriť, že sa Slováci nechcú odtrhnúť od Uhorska, ale chcú len uznanie slovenského národa v rámci Uhorska.

Po vzniku Česko-Slovenska
Po vzniku Česko-Slovenska sa 30. marca 1920 vybrala komisia po dlhom uvažovaní vlajku navrhovanú J.Kursom, českú vlajku do ktorej bol vložený modrý klín symbolizujúci Slovensko.

Slováci však už aj po roku 1918 používali aj svoju trojpruhovú zástavu preto jej používanie bolo v roku 1919 v Česko-Slovensku oficiálne povolené. 19. novembra 1938, po vyhlásení slovenskej autonómie v rámci Česko-Slovenska, dostala trojpruhová vlajka oficiálny charakter. Používal ju aj Slovenský štát v rokoch 1939 - 1945. Slovenský štát zaviedol aj vlastnú vojnovú zástavu (s čiernobielym znakom).

Po Nežnej revolúcii (1989) sa 1. marca 1990 ústavným zákonom opäť zaviedla trojpruhová vlajka (bez znaku). Používanie znaku na vlajke sa stalo nevyhnutnosťou od roku 1991, aby sa zabránilo zámenám s obdobnými novými vlajkami Ruska a Slovinska. Prvýkrát zaviala pred bratislavským hradom 3. septembra 1992 o 20:22.