Slovenská pospolitosť

Počasie

Náš web

Vlastenci.cz

anti communism

Komunisti ZAVRAŽDILI 90 MILIÓNOV ĽUDÍ!!!

Komunisti ZAVRAŽDILI 90 MILIÓNOV ĽUDÍ!!!

Namiesto pojmu genocída EÚ preferuje pojmy solidarita a zodpovednosť

 

Jacques Barrot
Informačný server hnonline.sk zverejnil 19. 6. 2009 článok s názvom Migranti a utečenci: aká je reakcia Európy? Autorom je Jacques Barrot, podpredseda Európskej komisie, ktorý podľa vlastných tvrdení venuje všetku energiu „predkladaniu mnohých legislatívnych návrhov na vytvorenie základu pre európsku prisťahovaleckú a azylovú politiku založenú na solidarite a zodpovednosti.“ Ďalej tvrdí: „Fenomén prisťahovalectva je pre nás dôležitý na to, aby Európa mohla zabrániť ‚demografickému zrúteniu‘, ktoré hrozí našim ekonomikám a našim systémom sociálnej ochrany.“

Pri čítaní týchto riadkov sa nám však vynárajú dve otázky, na ktoré nám autor článku neodpovedá: prečo existuje demografická kríza a prečo potrebuje Európa prisťahovalcov, keď priemerná nezamestnanosť sa pohybuje na úrovni 9 %?

Človek, ktorý pozná spoločenskú situáciu na Slovensku, bol na 1 – 2 brigádach v západnej Európe a nezatvára oči pred tým, čo sa okolo neho deje, si na tieto otázky vie ľahko odpovedať. Za vznešenými ideami o „solidarite a zodpovednosti“ sa skrýva iba otroctvo 21. storočia s genocídou európskych národov.

Na vysvetlenie možno uviesť malý príklad zo života. Zárobkovo chtiví zamestnávatelia rozbiehajú firmu v Českej republike a zháňajú zamestnancov, avšak nie iba Čechov. Prečo? Pretože slovenskí pracovníci budú pracovať za menšiu mzdu a ukrajinskí rovno za polovicu. Postupne sa to ustáli pri Rumunoch, ktorí budú pracovať za tretinu a samotní Česi ostanú bez práce.

S tým do istej miery súvisí aj demografická kríza. Občan Českej republiky, ktorý prišiel o prácu, sa musí rozhodnúť – buď sa podriadi a bude pracovať za mzdu, z ktorej ledva uživí seba, nieto ešte rodinu alebo sa odsťahuje ďalej na západ a spôsobí to, čo jemu spôsobili iní prisťahovalci. Tak či onak, v obidvoch prípadoch sa narúšajú rodinné putá a sťažené životné podmienky jednoducho nedovolia zodpovednému človeku plodiť potomstvo, ktoré nedokáže zároveň ubytovať a zároveň uživiť.

Tento jednoduchý príklad odráža situáciu nielen v Česku, ale aj na Slovensku a v celej Európe, kde sa pod rúškom solidarity s prisťahovalcami odohráva zákerná genocída európskych národov.

A čo môžu obyvatelia Európy očakávať od „svojich“ politikov? Namiesto podpory sociálne zdravých rodín a ochrany hraníc pred prisťahovalcami, sa politici ako Jacues Barrot bez hanby snažia z pôvodcov problémov urobiť ich riešiteľov. A to pod rúškom „solidarity a zodpovednosti“.