Slovenská pospolitosť

Počasie

Náš web

Vlastenci.cz

anti communism

Komunisti ZAVRAŽDILI 90 MILIÓNOV ĽUDÍ!!!

Komunisti ZAVRAŽDILI 90 MILIÓNOV ĽUDÍ!!!

V skratke o gulagoch

( Glavnoje Upravlenije Ispravitelno-trudovych Lagerej = GULAG )
 Hlavná správa nápravno – pracovných táborov

Gulagy boli oddelenia tajnej polície Sovietskeho zväzu, ktoré sa začali stavať už za Lenina (1919) a zrušené boli až v rokoch 1960, či dokonca niektoré až po úplnom páde komunizmu.
Ich tromi hlavnými úlohami boli:
-izolovať tzv. triednych nepriateľov
-využiť ľudí ako lacnú pracovnú silu
-po vyčerpaní a dostatočnom využití väzňov ich v tichosti zlikvidovať
Po obsadení Slovenska Sovietmi (1945) neboli do gulagov odvážaní iba politickí väzni, príslušníci slovenskej armády a iní pre vtedajší režim nepohodlní, ale aj obyčajní jednoduchí ľudia. Väčšina Slovákov bola do gulagov odvážaná pod zámienkou trojdňovej brigády, na ktorej mali opravovať mosty zničené vojnou. Z týchto trojdňových brigád sa však stali dlhoročne otrocké prace v gulagoch. V 200 táboroch, ktoré boli zriadené na území Arktídy, Sibíru a Ďalekého východu sa vystriedalo ročne nespočetne veľa ľudí. Ak by sme mali hovoriť o presných číslach tak uvediem teóriu podľa Roberta Conquesta, britského historika zvlášť sa špecializúcujeho na Sovietsky zväz. Podľa jeho zistení sa v táboroch vystriedalo za rok asi 8 000 000 väzňov, v roku 1948 to bolo 10 000 000 a v roku 1952  až 13 000 000 ľudí. Z toho ročne bolo asi 855 000 úmrtí (či už to boli popravení väzni alebo zomreli z iných príčin) čo len za obdobie 1938 – 1953 dáva počet 12 000 000 mŕtvych!! Muži, ženy a výnimkou neboli ani deti museli pracovať aj v mínus 60 stupňových mrazoch bez poriadneho oblečenia a jedla v katastrofálnych podmienkach. Ľudia držaní v gulagoch boli úplne odrezaný od sveta. Posielať domov správy, o tom že (zatiaľ) žijú bolo prakticky nemožné rovnako ako aj  akúkoľvek poštu príjmať. Podľa výpovedí svedkov je jasné, že najhoršie v gulagoch žili Slováci (mala to byť pomsta za to, že sa Slovensko v roku 1939 stalo samostatným štátom). Tu treba spomenúť ešte jeden nespochybniteľný fakt a to, že medzi obeťami gulagov bola prevažná väčšina nevinných a poctivých ľudí a hlavne veriacich kresťanov, ktorí sa ničím neprevinili iba ich národné zmýšľanie nevyhovovalo vtedajšiemu režimu.
Po knihách a materiáloch, ktoré som o gulagoch prečítala ani mne nedalo prirovnať ich k tzv. holokaustu Židov a pritom si nepoložiť otázky – Prečo sa toľko nerozpráva o masovom vyvražďovaní prevažne kresťanského obyvateľstva v gulagoch? Prečo spochybňovať, diskutovať a vyvracať „fakty“ o židovskom holokauste je trestné, ale spochybňovanie vyvražďovania ľudí v gulagoch trestné nie je?
Ak jestvuje zákon, ktorý hovorí: „Odňatím slobody na 6 mesiacov až 3 roky sa potrestá ten kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust.“, prečo nejestvuje podobný zákon týkajúci sa zločinov páchaných na ľuďoch počas komunizmu? Myslím, že nikto z nás nemusí dlho hľadať odpovede na tieto otázky a každému aspoň trochu normálne zmýšľajúcemu človeku je jasné, že židia sa pred nami snažia  utajiť isté informácie a nad tzv. židovským holokaustom tak stále visí otáznik.

V.Z.

Telá obetí odvlečených do gulagov:

Každodenné zotročovanie mužov, žien a detí v sovietskych gulagoch: